Ви використовуєте застарілий браузер
Ви використовуєте застарілий браузер, в якому з міркувань безпеки не підтримується оплата замовлень банківськими картами.
Щоб зробити безпечний платіж карткою, поновіть поточну версію браузера, або встановіть інший
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

Даною Згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI Ви підтверджуєте свою згоду на збір та обробку персональних даних ФОП Бохану С.В.: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою реєстрації Програмної продукції на Ваше ім’я. ФОП Бохан С.В. гарантує конфіденційність отриманої інформації. Обробка персональних даних здійснюється з метою ефективного виконання замовлень, договорів, інших зобов’язань, прийнятих ФОП Боханом С.В. у якості обов’язкових до виконання перед Вами.   

Даною Згодою обмовляється, що у разі потреби надання Ваших персональних даних правовласникові, дистриб'юторові або реселеру програмного забезпечення в цілях реєстрації Програмної продукції на Ваше ім'я, Ви даєте згоду на передачу Ваших персональних даних, при цьому ФОП Бохан С.В. гарантує, що правовласник, дистриб'ютор або реселер Програмної продукції здійснюватиме захист Ваших персональний даних на нижчезазначених умовах, викладених в Політиці конфіденційності персональних даних.

Дана Згода поширюється на наступні Ваші персональні дані: прізвище, ім'я і по батькові, адреса електронної пошти, поштова адреса доставки замовлень, контактний телефон, платіжні реквізити.

Термін дії Вашої згоди є необмеженим, проте, Ви маєте право у будь-який момент відкликати дану  згоду, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу: 01033, вул. Горького 33-В, м. Київ, Україна, ФОП Бохан С.В., з позначкою "відкликання згоди на обробку персональних даних". Звертаємо Вашу увагу, що відкликання Вашої згоди на обробку персональних даних тягне за собою видалення Вашого облікового запису з офіційного Інтернет-сайту (www.allsoft.ua), а також знищення записів, що містять Ваші персональні дані, в системах обробки персональних даних ФОП Боханом С.В., що може зробити неможливим користування Інтернет-сервісами Cайту.

Політика конфіденційності персональних даних

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – «Політика») діє відносно усіх персональних даних, яку ФОП Бохан С.В. може отримати від користувача під час використання користувачем сайту www.allsoft.ua (далі – «Сайт»), використання послуг, купівлі Програмної продукції, участі в рекламних і маркетингових кампаніях або акціях та/або іншій взаємодії (далі – «Послуги»).

ФОП Бохан С.В. не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності і у користувача можуть збирати чи вимагати інші персональні дані.

Дана Політика пояснює, яким чином ФОП Бохан С.В. обробляє і захищає персональну інформацію користувачів.

Використовуючи Послуги і надаючи ФОП Бохану С.В. інформацію, необхідну для ініціації подальшої взаємодії, Ви виражаєте згоду на її використання відповідно до даної Політики.

Для конкретних Послуг, ФОП Бохан С.В. може публікувати додаткові положення, які доповнюють Політику.

  1. Персональні дані користувачів, які отримує і обробляє ФОП Бохан С.В.

1.1. У рамках Політики під "персональними даними користувача" розуміють дані, зазначені нижче:

1.1.1. Персональні дані, які користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) на Сайті або в процесі споживання Послуг. Обов'язкова для надання Послуг інформація явно позначена. До такої інформації віднесені: прізвище, ім'я і по батькові, адреса електронної пошти, поштова адреса доставки замовлень, контактний телефон, платіжні реквізити. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

1.1.2. Інша інформація про користувача, збір та/або надання якої визначений ФОП Боханом С.В. з метою  надання окремих Послуг, про що вказано при замовленні таких Послуг, що не суперечить чинному законодавству України.

1.2. Персональні дані користувача, надані ФОП Бохану С.В., вважаються не достовірними і можуть бути блоковані до моменту отримання від користувача згоди на обробку персональних даних користувача у будь-якій додатково позначеній ФОП Боханом С.В. формі, окрім передбаченої на Сайті.

  1. Цілі обробки персональної інформації користувачів

2.1. ФОП Бохан С.В. обробляє тільки ті персональні дані, які потрібні для надання і поліпшення якості Послуг. Такі персональні дані визначені в пп.1.1.1.

2.2. Персональну інформацію користувача ФОП Бохан С.В. може використати в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони у рамках надання Послуг.

2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих Послуг.

2.2.3. Поліпшення якості Послуг і розробка нових.

2.2.4. Проведення статистичних і інших досліджень на основі знеособлених даних.

2.2.5. Надання персональних даних користувача правовласникам, дистриб'юторам або реселерам Програмної продукції в цілях реєстрації Програмної продукції на ім'я користувача.

  1. Передача персональних даних користувача третім особам

3.1. Відносно персональних даних користувача зберігається їхня конфіденційність, окрім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких наданий користувачем самостійно або на його письмовий запит.

3.2. ФОП Бохан С.В. має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.2.1. Користувач надав свою згоду на такі дії, у тому числі, з метою реєстрації Програмної продукції на ім'я користувача правовласниками, дистриб'юторами або реселерами Програмної продукції;

3.2.2. Передача потрібна для досягнення цілей, здійснення і виконання функцій, повноважень і обов'язків, покладених законодавством України на ФОП Бохана С.В.

  1. Заходи, які здійснюються для захисту персональних даних користувачів

ФОП Бохан С.В. вживає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з персональними даними третіх осіб.

  1. Права і обов'язки користувача

5.1. ФОП Бохан С.В. здійснює розумні заходи для підтримки точності і актуальності наявних персональних даних, а також видалення застарілих та інших недостовірних персональних даних, проте, користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних, у разі будь-яких змін.

5.2. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити, блокувати, знищити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності шляхом надсилання письмового звернення до ФОП Бохана С.В.

5.2.1. Користувач має право у будь-який момент відкликати згоду на обробку ФОП Боханом С.В. персональних даних шляхом напряму письмового повідомлення на адресу: 01033, вул. Горького 33-В, м. Київ, Україна ФОП Бохан С.В., з позначкою "відкликання згоди на обробку персональних даних", при цьому що відкликання користувачем згоди на обробку персональних даних тягне за собою видалення облікового запису користувача з Сайту, а також знищення записів, які містять персональні дані, в системах обробки персональних даних ФОП Боханом С.В., що може призвести до неможливості користування Інтернет-сервісами Сайту.

5.3. Користувач має право на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних.

5.4. Для виконання положень в п. 5.2 і 5.3 даної Політики ФОП Бохан С.В. має право вимагати підтвердження особи користувача, вимагаючи надання такого підтвердження у формі, що не суперечить чинному законодавству України.

  1. Зворотний зв'язок. Питання і пропозиції

Усі пропозиції або запитання з приводу даної Політики слід повідомляти ФОП Бохану С.В. за телефоном +38 (044)201-03-77 або за адресою електронної пошти info@allsoft.com.ua.

 

cookies_agreement.text
cookies_agreement.button