Používáte starou verzi internetového prohlížeče
Používáte starou verzi internetového prohlížeče, v níž z bezpečnostních důvodů není podporována platba kartou. Aby objednávku bezpečně uhradit platební kartou, aktualizujte Váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo si stáhněte jiný:
Avast Secure Browser Safari Google Chrome Mozilla Firefox Opera Yandex Browser

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. O těchto obchodních podmínkách

Tyto obchodní podmínky („podmínky“), spolu se všemi zásadami a dalšími dokumenty uvedenými v tomto dokumentu, stanoví podmínky, které se použijí při registraci vašeho účtu v internetovém obchodě nebo při zadání objednávky prostřednictvím internetového obchodu. Než si založíte účet v internetovém obchodě a předložíte objednávku společnosti Softline Ecommerce, budete požádáni, abyste potvrdili, že jste si tyto podmínky přečetli a přijali. Vaše potvrzení bude považováno za splnění těchto podmínek mezi vámi a společností Niltasoft Limited („Softline Ecommerce“), která vlastní a spravuje tuto webovou stránku a internetový obchod. Pokud podmínkám nerozumíte nebo máte nějaké dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte prosím Softline Ecommerce. Upozorňujeme, že tyto podmínky mohou být změněny, proto si před odesláním každé objednávky zkontrolujte a uložte nebo vytisknete kopii stávajících obchodních podmínek.

Naše kontaktní údaje:
NIltasoft Limited, Kosta Charaki 11, 3rd floor, Flat/Office N302, 3041, Limassol, Cyprus, DIČ: CY-10190472H 

2. Osobní účet v internetovém obchodě

 1. Pokud chcete vytvářet objednávky a nakupovat produkty v internetovém obchodě, musíte dokončit registrační proces, vytvořit a potvrdit svůj osobní účet v internetovém obchodě. Berte na vědomí, že jakákoli akce, kterou jste provedli v internetovém obchodě prostřednictvím svého účtu, může v souladu s těmito podmínkami nebo platnými právními předpisy vytvořit určitá práva a povinnosti.
 2. Pokud vytvoříte nebo použijete účet jménem podnikatelského subjektu, prohlašujete, že jste oprávněni jednat jménem této firmy a zavázat podnik k těmto podmínkám. Tento podnikatelský subjekt takový účet vlastní a spravuje. Těmito podmínkami není zamýšlena ani vytvořena žádná agentura, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnanec - zaměstnavatel nebo vztah franšízor - franšízant. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že přijmete odpovědnost za veškeré činnosti, které se uskuteční pod vaším účtem nebo heslem
 3. Měli byste podniknout všechny nezbytné kroky, abyste zajistili, že heslo bude zabezpečené; pokud máte nějaký důvod se domnívat, že vaše heslo zná někdo jiný nebo pokud vaše heslo je používáno neoprávněným způsobem či se tak pravděpodobně stane, měli byste nás okamžitě informovat. Jste zodpovědní za to, že údaje, které nám poskytnete, jsou správné a úplné a máte povinnost nás informovat o všech změnách. Máte přístup k většině poskytnutých informací a můžete je aktualizovat, včetně nastavení účtu, na webové stránce vašeho účtu v internetovém obchodě.
 4. Svůj účet nesmíte používat: (i) pro podvodné účely nebo v souvislosti s trestným činem nebo jinou protiprávní činností nebo (ii) abyste někomu způsobili mrzutost, nepříjemnost či úzkost. Nepotvrzené účty nebo účty, které byly delší dobu neaktivní, můžeme zrušit nebo změnit nebo pro ně přerušit poskytování našich služeb.
 5. Pokud porušujete platné zákony, tyto obchodní podmínky nebo jiné platné smluvní podmínky, pokyny nebo zásady, vyhrazujeme si právo odmítnout službu, ukončit účty nebo odstranit či upravit obsah.

3. Dostupnost produktu

Společnost Softline Ecommerce bude mít právo kdykoli změnit informace o produktech zobrazovaných v internetovém obchodě, například informace o cenách, popis nebo dostupnost produktů; společnost Softline Ecommerce tak může učinit bez předchozího upozornění na změny. Nicméně, společnost Softline Ecommerce nezmění cenu, dostupnost ani popis jakéhokoli produktu po přijetí objednávky společností Softline Ecommerce.

4. Objednávka a přijetí

 1. Objednávky můžete zadat vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě po přihlášení ke svému účtu. Objednávky vytvořené jinak než výše uvedeným způsobem nebudeme přijímat.
 2. Jste zodpovědní za to, abyste zajistili, že jakýkoli softwarový nebo produktový balíček, který si objednáte, vyhovuje vašim požadavkům a je kompatibilní s vašimi stávajícími systémy a postupy.
 3. Každá vytvořená objednávka představuje nabídku na nákup produktů. Objednávky podléhají akceptaci společností Softline Ecommerce a mohou být odmítnuty na základě uvážení společnosti Softline Ecommerce, například, avšak bez omezení, v případech, kdy:
  • objednávky nelze zpracovat kvůli chybě v informacích, které jste poskytli při vytvoření objednávky nebo při registraci účtu;
  • se v internetovém obchodě vyskytla chyba týkající se produktů, které jste si objednali, například chyba týkající se ceny nebo popisu produktu tak, jak je zobrazen v internetovém obchodě; nebo
  • produkty, které jste si objednali, již nejsou k dispozici prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Pokud přijmeme vaši objednávku, budeme vás informovat o jejím přijetí vystavením potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, pokud uvedete e-mailovou adresu na objednávkovém formuláři. Pokud e-mail neobdržíte, obraťte se na společnost Softline Ecommerce dříve, než se pokusíte vytvořit další objednávku na stejný produkt.
 5. Než vaši objednávku zpracujeme, můžete ji změnit nebo zrušit. Pokud chcete provést změny v již zpracované objednávce, kontaktujte společnost Softline Ecommerce. Pokud byla vaše objednávka již odeslána, přečtěte si podmínky pro vrácení.

5. Ceny a platba

 1. Cena produktu je vždy cena uvedená v internetovém obchodě při zadávání objednávky. Cena je včetně DPH. Jste zodpovědni za jakoukoli jinou povinnost, celní poplatky nebo daně (jiné než daň z příjmů) spojené s prodejem produktů, včetně jakýchkoli sankcí nebo úroků a za produkty musíte zaplatit bez jakéhokoli snížení o výše uvedené částky. Pokud nám nastane povinnost tyto daně vybrat nebo zaplatit, budou vám naúčtovány.
 2. Žádost o platbu a fakturu vám zašleme na fakturační e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři. Platbu musíte provést v měně, která je uvedena na faktuře.
 3. Dostupné způsoby platby se zobrazují v objednávkovém formuláři produktu v internetovém obchodě a mohou záviset na vaší oblasti. Obecně přijímáme následující způsoby platby:
  1. Online platba poskytovaná službou PayPal:
   PayPal platební údaje: Nebankovní úvěrová společnost „PayPal RU“ LLC, korespondentský účet: 30109810300000000010, BIC: 044525101, Deutsche Bank Ltd.
  2. Platba kreditní a debetní kartou:

   V případě, že chcete platit kreditní nebo debetní kartou, musíte zadat údaje vaší karty při zadávání objednávky. Částka se strhne z vaší kreditní karty při vystavení faktury za vaše výrobky. Produkty vám dodáme až vydavatel vaší karty povolí použití vaší karty k úhradě objednaných produktů. Společnost Softline Ecommerce bude působit výhradně jako obchodník příslušného způsobu platby a poskytne produkty zákazníkovi. Všechny stížnosti a nároky na odškodnění bude zpracovávat poskytovatel platebních metod. Pokud jde o platby provedené kreditní nebo debetní kartou, poskytovatel platebních metod působí jako obchodník s platební službou a obchodní transakce se uskutečňuje mezi zákazníkem a poskytovatelem platební metody. Poskytovatel platební metody je také příjemcem platby.

  3. Bankovní převod přímo na bankovní účet společnosti Softline Ecommerce.

   Pokud platíte bankovním převodem a my neobdržíme platbu ve zúčtovaných prostředcích do 30 dnů od data vaší objednávky, vaše objednávka bude zrušena.

6. Doručení a používání produktů

 1. V některých případech nemusí být některé produkty dostupné pro všechny země. O jakýchkoli takovýchto územních omezeních budete informováni, než budete moci produkt zakoupit.
 2. Společnost Softline Ecommerce si vyhrazuje právo doručit objednané produkty v oddělených zásilkách.
 3. Využíváme veškeré úsilí k doručení vašich produktů ve lhůtě, která je uvedena na produktové stránce v internetovém obchodě a vyznačena v objednávkovém formuláři od data vystavení potvrzení objednávky a přijetí platby v plné výši.
 4. Všechny naše produkty jsou k dispozici výhradně pro elektronické doručení. Při zpracování objednávky vám na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři zašleme všechny potřebné soubory a údaje, které poskytne prodejce k doručení, včetně případného samotného produktu, dokumentace, sériového čísla, licenčních klíčů, URL odkazů ke stažení, dalších potřebných údajů a materiálů atd. Někteří prodejci však mohou požadovat, aby elektronická dodávka byla poskytnuta samotným prodejcem nebo stranou, která není společností Softline Ecommerce a která je pro takové doručení oprávněna prodejcem. V takovém případě vám prodejce nebo třetí strana, autorizovaná prodejcem, zašle všechny tyto údaje a materiály, bez zapojení společnosti Softline Ecommerce.
 5. Prodejci vám přímo licencují veškerý software na základě podmínek platných licenčních smluv pro koncové uživatele / smluv o službách. Tyto licenční smlouvy pro koncové uživatele / smlouvy o službách jsou dodávány se softwarem nebo jsou poskytovány při stažení softwaru. Společnost Softline Ecommerce není zainteresovanou stranou těchto licenčních smluv pro koncové uživatele / smluv o službách a nebude mít žádná práva, povinnosti, odpovědnosti nebo závazky vyplývající z těchto smluv.

7. Reklamační řád

 1. Vrácení zboží / peněz v případě vadného produktu: Pokud chcete vrátit peníze za produkt, který vám společnost Softline Ecommerce doručila a který je vadný nebo jinak poškozený, když jej obdržíte nebo který neodpovídá popisu v internetovém obchodě, můžete tak učinit do 30 dnů od obdržení produktu.
 2. Vrácení zboží / peněz za zboží, které není vadné: Nelze zrušit objednávku doručenou společností Softline Ecommerce ani požadovat vrácení peněz či vrácení produktů, které odpovídají popisu uvedenému v internetovém obchodě.
 3. Tento reklamační řád neovlivňuje vaše zákonná (legální) práva podle platných vnitrostátních zákonů týkajících se prodeje spotřebních výrobků, avšak všechna tato práva budou vyloučena a omezena v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

8. Odpovědnost, odmítnutí odpovědnosti

Nic v těchto podmínkách nevylučuje ani neomezuje vaší odpovědnost za podvod, smrt nebo zranění osob nebo jakoukoli jinou odpovědnost, kterou zákon stanoví a která nemůže být vyloučena ani omezena.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NÁKUP A POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE VÁM PRODUKTY POSKYTUJEME VE STAVU „JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM VYLUČUJEME VŠECHNY VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY A PODMÍNKY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, IMPLICITNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNÝCH KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, A NENARUŠENÍ, AVŠAK ZA PŘEDPOKLADU, ŽE DODATEČNÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K PRODUKTŮM VÁM MOHOU BÝT POSKYTNUTY PŘÍMO PRODEJCI PODLE LICENČNÍCH SMLUV PRO KONCOVÉ UŽIVATELE / SMLUV O SLUŽBÁCH.

Bez ohledu na předchozí odstavce nesmí náš maximální souhrnný závazek podle těchto podmínek, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, v žádném případě překročit částku, kterou nám máte zaplatit ve vztahu k danému produktu (produktům)

Odškodníte nás a nezpůsobíte nám (včetně našich poboček a dceřiných společností, jakož i našich a příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců, agentů) škodu z jakýchkoli reklamací nebo požadavků, včetně přiměřených právních poplatků, které učiní jakákoli třetí strana z důvodu nebo vyplývající z vašeho porušení této smlouvy, nesprávného používání produktů nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

Neneseme žádnou zodpovědnost za zpoždění nebo nesplnění našich povinností vyplývajících z těchto podmínek, pokud zpoždění nebo selhání vznikne z jakékoli příčiny, která je mimo naši přiměřenou kontrolu. Tato podmínka nemá vliv na vaše právo na zaslání produktů v přiměřené lhůtě. Pokud dojde ke zpoždění před odesláním produktů, nebudeme vám účtovat za produkty, dokud nebudou odeslány, a objednávku můžete kdykoli před odesláním zrušit.

9. Zásady ochrany osobních údajů

Pokud si při vytváření objednávky prostřednictvím internetového obchodu vytvoříte účet v internetovém obchodě, poskytnete společnosti Softline Ecommerce své osobní údaje a další informace. Souhlasíte s tím, že pro účely zpracování objednávky můžeme ukládat, zpracovávat a používat údaje shromážděné z vašeho účtu a formuláře objednávky. Některé informace, které nám poskytnete, budou předány prodejcům nebo jiným společnostem, které používáme pro plnění objednávky nebo v souvislosti s plněním objednávky. Dále, pokud poskytnete své finanční údaje (údaje o kreditní kartě, číslo bankovního účtu atd.), které jsou požadovány za účelem zaplacení objednaných produktů, některé informace, které nám poskytnete, budou předány společnostem poskytujícím platební služby pro váš nákup. Pokud tak uvedete v příslušné části objednávkového formuláře, zadáním objednávky souhlasíte také s tím, že tyto údaje můžeme převést na jiné společnosti ve skupině společností Softline Ecommerce nebo na společnosti, jejichž produkty jsou k dispozici pro nákup v internetovém obchodě. Na písemné vyžádání vám pošleme kopii všech údajů, které o vás vedeme. Vyhrazujeme si právo účtovat správní poplatek za zpracování takové žádosti. V případě, že některé námi držené údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné, opravíme je na základě vaší písemné žádosti.

10. Aplikované právo

Tyto podmínky jsou řízeny a vykládány v souladu s anglickými zákony a použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Obě strany souhlasí, že se budou podrobovat nevýhradní jurisdikci soudů v Anglii, což znamená, že můžete vznést nárok na uplatnění svých práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito podmínkami v Anglii nebo v zemi EU, ve které žijete.

11. Úpravy těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše webové stránky, zásady a smluvní podmínky, včetně těchto podmínek. Budete se řídit smluvními podmínkami, zásadami a podmínkami platnými v okamžiku, kdy si od nás objednáváte produkty, pokud nebude vyžadována změna smluvních podmínek, zásad nebo těchto obchodních podmínek zákonem nebo vládním orgánem (v takovém případě se to může týkat objednávek, které jste zadali již dříve). Pokud se některá z těchto podmínek považuje za neplatnou, zrušenou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, bude tato podmínka považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost všech zbývajících podmínek.

Všeobecné

Ani naše selhání, ani vaše nedodržení kterékoli z podmínek smlouvy neznamenají zřeknutí se takové podmínky. Takové selhání v žádném případě neovlivní právo později uplatnit takovou podmínku.
Neplatnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení smlouvy nesmí nepříznivě ovlivnit platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Definice pojmů

„Internetový obchod“ je tato webová adresa založená na webové stránce vytvořené pro objednávky, kterou je https://ecommerce.softline.com/ ;

„Produkt(y)“ je (jsou) jakýkoli software nebo produktová(é) služba(y) uvedená(é) v internetovém obchodě, který(é) vám doručíme podle těchto podmínek; není-li výslovně uvedeno jinak, společnost Softline Ecommerce není výrobcem produktů prodávaných v tomto internetovém obchodě.

„Software“ je jakýkoli produkt uvedený v internetovém obchodě, který je softwarem bez omezení zahrnujícím operační systémy, balíčkový software, samostatný software a stahovatelný software, který vám doručíme podle těchto podmínek;

„Služby“ jsou jakékoli účtované nebo jiné služby uvedené v internetovém obchodě, které vám doručíme podle těchto podmínek;

„Licenční smlouva pro koncové uživatele / smlouva o službách” - Licenční smlouva pro koncové uživatele nebo servisní smlouva, která představuje právní smlouvu mezi prodejcem a vámi. Podrobně upřesňuje práva, povinnosti a omezení, které se vztahují na software nebo služby.

„Uživatelská dokumentace“ je uživatelská příručka koncového uživatele, která obvykle doprovází software a poskytuje koncovým uživatelům instrukce o používání softwaru v tištěné i elektronické podobě.

„Prodejce“ – výrobce (a vlastník veškerých práv duševního vlastnictví, titulu a zájmů) softwaru a/nebo poskytovatel služeb, které vám prodáváme v souladu s těmito podmínkami.

„Objednávkový formulář“ je elektronický objednávkový formulář dostupný v internetovém obchodě;

„Potvrzení objednávky“ je potvrzení objednávky, kterou jste nám zadali a potvrzení přijetí objednávky.

Používáme cookies. Pokud zůstanete na stránkách, přijměte naše Zásady konfidenciality.
ОК